Wycena

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych).

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest opinia sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej – operat szacunkowy. Forma i treść operatu szacunkowego są określone w przepisach prawa. Operat szacunkowy jest sporządzany w określonym celu i tylko w tym celu może być wykorzystywany. Ograniczona jest również czasowo możliwość jego wykorzystywania. Jest on „ważny” przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, jeśli w tym okresie nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości. Po tym czasie operat szacunkowy może być nadal wykorzystywany, ale tylko po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Musi być to rzeczoznawca majątkowy, który sporządził ten dokument. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego obejmuje kolejne 12 miesięcy liczone od dnia upływu jego „pierwotnego okresu ważności”. Potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego można dokonać tylko jeden raz, czyli „ważność” operatu szacunkowego może być „wydłużona” maksymalnie do 24 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Na tej stronie używamy plików co, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia, zapamiętując Twoje preferencje na kolejne wizyty. Klikając „Akceptuj cookies”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie.