Rzeczoznawca majątkowy

Określaniem wartości nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju i Technologii. Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
 1. przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,przeciwko wiarygodności dokumentów,
 3. przeciwko mieniu,
 4. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 5. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 6. skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Na tej stronie używamy plików co, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia, zapamiętując Twoje preferencje na kolejne wizyty. Klikając „Akceptuj cookies”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie.